Ringeriket

Ringeriksfilmen startet i 2013 som en ide om å lage en dokumentarfilm om Ringerikskraften. Steinar Hybertsen har vært initiativtaker og primus-motor i prosjektet.
Etter hvert som produksjonen har ”snublet” over mer og mer innhold, har prosjektet vokst i omfang og i rekkevidde. I tillegg til å bli en helaftens dokumentarfilm med bred dekning av hva som beveger seg i Ringeriksregionen (Hole, Jevnaker og Ringerike kommune), og hva det er som beveger den, har produksjonen startet opp prosjekt for nettverk for fagarbeidere innen film- og lyd-produksjon, arkivering av historisk informasjon, arkivering av nye filmopptak, musikkproduksjon, næringsutvikling og produksjon av mindre filmer med ulike formål.

Production Year: 2016
by Shybert Productions